GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2020-02318

Kedvezményezett neve: Exicom Informatika Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Vállalatirányítási rendszer bevezetése az Exicom Informatika Kft.-nél

Projekt azonosítószáma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2020-02318

A támogatás összege: 10 288 105 Ft

A támogatás intenzitása: 40 %

A projekt befejezési ideje: 2022.11.10.

A projekt során felhő alapú CRM modulok és helyben telepített szoftverek bevezetése, betanítása, illetve hardver eszközök beszerzése és webáruház bevezetése valósul meg. A telephely versenyképessége tovább javítható az informatikai háttér korszerűsítésével. A megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak a vállalkozás foglalkoztatási és növekedési potenciáljának javulásához és a gazdasági teljesítményének erősödéséhez.

 

 

GINOP Plusz 3.2.1-21

Kedvezményezett neve: Exicom Informatika Kereskedőház Kft.

A szerződött támogatás összege: 4 579 440 Ft

Képzések elnevezése és célja:

 • Személyi kompetenciafejlesztés (50 óra) - A képzés célja, hogy a résztvevők fejlesszék azon képességeiket, melyek hozzájárulnak önmaguk fejlődéséhez.
 • Stresszkezelés (16 óra) - A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a munka során előforduló stresszhelyzetek kezelésének módjait, felismerjék a jeleit és megelőzzék a kiégési szindrómát. Ismerjenek meg hatékony eszközöket a munkatársak közötti konfliktusok feloldására, a munkatársak és ügyfelek közötti higgadt kommunikáció elősegítésére stresszes helyzetekben
 • Informatikai kompetenciafejlesztés (35 óra) - A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

A képzések részletes bemutatása:

Személyi kompetenciafejlesztés (50 óra) - A képzés 2 tananyagegységet tartalmazott.

 1. Ön- és társismeret: A modul során a résztvevő megismerkedik az önismeret fogalmával, szintjeivel, szükségességével, a Johari ablakkal, és az önismereti kerékkel. A személyiségjellemzők megismerése után a hallgató képes mások és saját viselkedésének tárgyilagos értelmezésére. A személyiség térképek kialakításával könnyebben értelmezi az emberek egymásra adott reakcióit: vérmérséklet, érzelmek kialakulásának gyorsasága, erőssége, tartóssága
 2. A társas kommunikáció alapjai: A modul célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a kommunikáció elméletekkel, a verbális és non-verbális kommunikáció eszközeivel, az empátia, meggyőzés, társas befolyásolás használatával, hasznosságával.

Stresszkezelés (16 óra) - A képzés 3 tananyagegységet tartalmazott.

 1. A stresszkezelés elméleti háttere: A tananyagegység célja a stressz és konfliktuskezelés elméleti hátteréhez kapcsolódó ismeretek elsajátítása
 2. Stresszkezelés eszközeinek alkalmazása: A tananyagegység célja a stressz-, és konfliktuskezelés eszközeinek alkalmazásához kapcsolódó ismeretek elsajátítása
 3. Ismeretbővítés: stresszkezelési háttérismeret: A tananyagegység célja a képzés során elsajátított ismeretek további bővítése.

Informatikai kompetenciafejlesztés (35 óra) - A képzés 1 tananyagegységet tartalmazott.

 1. Informatikai kompetenciafejlesztés: A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

A képzések megvalósítási időtartama:

 • Informatikai kompetenciafejlesztés (35 óra) - 2023.09.06. - 2023.09.30
 • Személyi kompetenciafejlesztés (50 óra) – 2023.10.02. - 2023.10.31.
 • Stresszkezelés (16 óra) - 2023.11.02. - 2023.11.17

 

 

GINOP-6.1.6-17-2018-00824

A pályázat adatai:

Kedvezményezett neve: Exicom Informatika Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe:           Munkavállalói képzések megvalósítása

A projekt azonosító száma:    GINOP-6.1.6-17-2018-00824

Támogatási összeg:                9 300 000 Ft

Támogatás intenzitása:           100 %

 

A projekt leírása:

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára” c. felhívása alapján, az Exicom Informatika Kft. pályázatot nyújtott be. GINOP-6.1.6-17-2018-00824 azonosítószámú támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült. Az Európai Szociális Alapból finanszírozott vissza nem térítendő támogatás összege 9 300 000 Ft.

A munkavállalók számára az idő- és feladatmenedzsment, az értékesítés tréning, valamint a kommunikációs, problémamegoldás technikája témájú képzések kerültek megvalósításra. A projekt során a képzések csak saját munkavállalók számára kerültek lebonyolításra. A projekt során nem került sor külső személy bevonására.

A képzések lehetővé teszik vállalkozásunk versenyképes növekedését.

A projekt keretében sikeresen lezajlottak a munkahelyi képzések az Exicom Informatika Kereskedőház Kft munkavállalói számára.

Záró beszámolási időszakban megvalósult tevékenységek:

 • A munkavállalók számára az idő- és feladatmenedzsment, az értékesítés tréning, valamint a kommunikációs, problémamegoldás technikája témájú képzések valósultak meg:
 • Értékesítési tréning
 • Urald a helyzetet – DISC modellen alapuló kommunikáció és konfliktuskezelés
 • Állj ki magadért! - az asszertív kommunikáció ereje
 • Tárgyalástechnika – az érdekérvényesítés művészete
 • A hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés
 • Idő- és feladatmenedzsment tréning
 • Ötletgyár – a kreatív problémamegoldás technikája
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatásai Kötelezettségei (KTK 2020) kézikönyvben leírtak szerint – Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.) - 150 millió Ft alatti -:
 • a beruházás helyszínén megtörtént a „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése,
 • a Térképtér feltöltése jelenleg nem lehetséges (https://www.palyazat.gov.hu/terkepter), „Tájékoztatás TÉRKÉPTÉR fejlesztésről - 2017 április 5. - A Pályázó Tájékoztató felület Térképtér térinformatikai alkalmazása jelenleg fejlesztés alatt áll, így nem elérhető. A fejlesztés időszaka alatt kérjük pályázóinkat, hogy a Térképtérre feltölteni kívánt tartalmakat az alátámasztó dokumentumok között szerepeltessék. (https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztats-trkptr-fejlesztsrl-)”

a térképtérre feltöltendő tartalom rendelkezésre áll, a záró beszámolóhoz csatolásra került.

 • elkészült a kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció,
 • létrehozásra került a kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (aloldal).
 • Projektmenedzsment

A pályázat megvalósításához kapcsolódóan a projekt mindenkor aktuális ütemtervéhez igazodva, projekt zárás napjáig, folyamatosan zajlott a projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői tevékenység.

 • Indikátorok teljesülése

A Támogatói Okiratban vállalt indikátorok teljesültek.

 • A képzés során tanúsítványt, vagy bizonyítványt szerző résztvevők száma összesen (férfi+nő): 17 fő (9 nő, 8 férfi)
 • Képzésben résztvevők száma összesen (nő+férfi): 17 fő (9 nő, 8 férfi)
 • Munkahelyi képzésben részt vevők száma (Férfi + Nő): 17 fő (9 nő, 8 férfi)
 • A képzés során tanúsítványt, vagy bizonyítványt szerző résztvevők közül, a programba lépéskor legfeljebb alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkező résztvevők száma összesen (férfi+nő): 0 fő (0 nő, 0 férfi)
 • A képzésben résztvevő alacsonyan képzettek száma (a programba lépéskor legfeljebb alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkező résztvevők). 0 fő (0 nő, 0 férfi)