Kedvezményezett neve: Exicom Informatika Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Vállalatirányítási rendszer bevezetése az Exicom Informatika Kft.-nél

Projekt azonosítószáma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2020-02318

A támogatás összege: 10 288 105 Ft

A támogatás intenzitása: 40 %

A projekt befejezési ideje: 2022.11.10.

A projekt során felhő alapú CRM modulok és helyben telepített szoftverek bevezetése, betanítása, illetve hardver eszközök beszerzése és webáruház bevezetése valósul meg. A telephely versenyképessége tovább javítható az informatikai háttér korszerűsítésével. A megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak a vállalkozás foglalkoztatási és növekedési potenciáljának javulásához és a gazdasági teljesítményének erősödéséhez.

 

 

Kedvezményezett neve: Exicom Informatika Kereskedőház Kft.

A szerződött támogatás összege: 4 579 440 Ft

Képzések elnevezése és célja:

 • Személyi kompetenciafejlesztés (50 óra) - A képzés célja, hogy a résztvevők fejlesszék azon képességeiket, melyek hozzájárulnak önmaguk fejlődéséhez.
 • Stresszkezelés (16 óra) - A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a munka során előforduló stresszhelyzetek kezelésének módjait, felismerjék a jeleit és megelőzzék a kiégési szindrómát. Ismerjenek meg hatékony eszközöket a munkatársak közötti konfliktusok feloldására, a munkatársak és ügyfelek közötti higgadt kommunikáció elősegítésére stresszes helyzetekben
 • Informatikai kompetenciafejlesztés (35 óra) - A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

A képzések részletes bemutatása:

Személyi kompetenciafejlesztés (50 óra) - A képzés 2 tananyagegységet tartalmazott.

 1. Ön- és társismeret: A modul során a résztvevő megismerkedik az önismeret fogalmával, szintjeivel, szükségességével, a Johari ablakkal, és az önismereti kerékkel. A személyiségjellemzők megismerése után a hallgató képes mások és saját viselkedésének tárgyilagos értelmezésére. A személyiség térképek kialakításával könnyebben értelmezi az emberek egymásra adott reakcióit: vérmérséklet, érzelmek kialakulásának gyorsasága, erőssége, tartóssága
 2. A társas kommunikáció alapjai: A modul célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a kommunikáció elméletekkel, a verbális és non-verbális kommunikáció eszközeivel, az empátia, meggyőzés, társas befolyásolás használatával, hasznosságával.

Stresszkezelés (16 óra) - A képzés 3 tananyagegységet tartalmazott.

 1. A stresszkezelés elméleti háttere: A tananyagegység célja a stressz és konfliktuskezelés elméleti hátteréhez kapcsolódó ismeretek elsajátítása
 2. Stresszkezelés eszközeinek alkalmazása: A tananyagegység célja a stressz-, és konfliktuskezelés eszközeinek alkalmazásához kapcsolódó ismeretek elsajátítása
 3. Ismeretbővítés: stresszkezelési háttérismeret: A tananyagegység célja a képzés során elsajátított ismeretek további bővítése.

Informatikai kompetenciafejlesztés (35 óra) - A képzés 1 tananyagegységet tartalmazott.

 1. Informatikai kompetenciafejlesztés: A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

A képzések megvalósítási időtartama:

 • Informatikai kompetenciafejlesztés (35 óra) - 2023.09.06. - 2023.09.30
 • Személyi kompetenciafejlesztés (50 óra) – 2023.10.02. - 2023.10.31.
 • Stresszkezelés (16 óra) - 2023.11.02. - 2023.11.17